Antimikrobiset vaatteet parantavat sairaalahygieniaa

Antimikrobiset vaatteet parantavat sairaalahygieniaa

Me Medantassa teemme työ- ja potilasvaatteita suomalaisilla sairaaloille ja hoivakodeille. Olemme miettineet, miten henkilökunnan ja potilaiden vaatteilla voitaisiin vähentää sairaalainfektioiden leviämistä tai jopa estää niitä. Tutkimuksen mukaan mikrobit leviävät myös tekstiilien välityksellä ja siksi olemme kehittäneet antimikrobisia työ- ja potilasvaatteita.

Olemme tehneet yhteistyötä alan todellisen huippuasiantuntijan, HUS:n pitkäaikaisen infektiolääkärin Veli-Jukka Anttilan kanssa. Arvostan valtavasti sitä ennaltaehkäisevää työtä, jota hän kollegoineen tekee infektioiden torjunnassa. Päätin kysyä häneltä muutamia kysymyksiä ja sain vastauksia, jotka varmaan ovat tietämisen arvoisia jokaiselle suomalaiselle.

Mikä on sairaalahygienian taso Suomessa?
Olemme hyvällä eurooppalaisella tasolla. Noin kymmenellä prosentilla yliopistosairaaloiden potilaista ilmenee jokin hoitoon liittyvä infektio. Suomessa kuolee vuosittain noin 750 ihmistä sairaalainfektioon. Osa näistä kuolemista olisi ehkäistävissä. Pohjoismaat ja Hollanti ovat kärkimaita infektioiden torjunnassa. Hollanti on pieni maa, mutta resurssit ovat aivan toista luokkaa kuin Suomessa.

Miten infektioita ja niiden määrää seurataan?
Uusi tartuntatautilaki velvoittaa sosiaali- ja terveyspuolen laitokset seuraamaan infektioita. Mutta avoimuudessa meillä olisi paljon opittavaa. Yhdysvalloissa jokainen sairaala julkaisee infektiotilastonsa netissä. Avoimuuden lisäksi toivoisin innovatiivisuutta. Meillä on hyviä ideoita, mutta niiden kehittämisessä myös kansainväliset kontaktit ovat tärkeitä.

Kuinka paljon puutteellinen sairaalahygienia maksaa?
Meillä ei ole tämän hetkisestä tilanteesta tarkkoja lukuja, mutta vuonna 2002 arvioitiin infektioiden aiheuttavan vuosittain 200-500 miljoonan euron kustannukset. Välinpitämättömyys infektioiden torjunnassa tulee kalliiksi, koska osasto voidaan joutua sulkemaan ja suunniteltu leikkaustoiminta keskeytetään. Kirurginen toiminta on hyvin prosessoitua eli leikkausaika myydään etukäteen ja vuodeaika lasketaan tarkkaan. Kun hiottu prosessi takkuilee lisääntyneiden infektioiden takia, kustannukset nousevat.

Mitä infektioiden torjunnan eteen on jo tehty?
Laitosten ja sairaaloiden suunnittelu on kaiken keskiössä. Omat sairaalahuoneet ehkäisevät infektioiden leviämistä. Ne leviävät herkästi liian ahtaissa tiloissa sekä yhteisissä vessoissa ja suihkutiloissa. Puutteelliset prosessit sairaaloissa sekä liian vähäiset henkilöresurssit kasvattavat myös infektioriskiä. Mitä myöhemmin hoitoa tarvitseva potilas pääsee sairaalaan, sitä vaikeampi tilanne. Esimerkiksi viivästyneissä leikkauksissa infektioriskit kasvavat.

Myös käsihuuhteiden sijoittelu ja käyttäminen on tärkeää. Niitä pitäisi olla aina potilaan lähellä, jotta henkilökuntakin muistaisi käytön.

Mikä on ihmisten tietämys infektioista tai sairaalabakteereista?

Ihmiset ymmärtävät nykyään käsihygienian merkityksen. Asian eteen tehdään paljon töitä, mutta tilanne ei ole vielä tarpeeksi hyvä. Ihmisten tietoisuus infektioriskeistä nousee aina pandemioiden aikana, koska media kertoo niistä. Arkinen työmme ei tietenkään ylitä uutiskynnystä. Kuitenkin juuri se luo perustan infektioiden torjunnalle.

Ketkä työskentelevät infektioiden torjunnan parissa sairaaloissa?
Infektioiden torjunta kuuluu jokaiselle sairaalassa työskentelevälle. Meillä infektiolääkäreillä, hygieniahoitajille sekä laboratoriossa työskenteleville mikrobiologille on vastuu henkilökunnan koulutuksen järjestämisestä.

Minulla itselläni on vähemmän suoria potilaskontakteja, mutta konsultoivana infektiolääkärinä törmään yksittäisten potilaiden infektio-ongelmiin. Olen päivittäin yhteistyössä monien eri erikoisalojen lääkäreiden kanssa ja keskustelemme paljon potilaiden infektio-ongelmien selvittämisestä sekä hoidosta.

Miten henkilökunta suhtautuu infektoiden torjuntaan?
Asenteet muuttuvat hitaasti. Onneksi nykyään kukaan ei ajattele, että asia ei koske häntä. Kirurgit satsaavat paljon potilaidensa hoitoon. He ymmärtävät, että jos potilaalle tulee hankala infektio, heidän työpanoksensa on ollut turha. Tällöin huippuosaajankin ponnistelut voivat mennä hukkaan.

Jos osaston potilailla epäillään infektioiden lisääntymistä, asiaan on puututtava nopeasti. Torjuntatoimien suunnitteluun on tärkeää ottaa mukaan koko henkilökunta johtajasta laitoshuoltajaan. Epidemiatilanteissa keskeistä on ympäristön siivous mukaan lukien pyykkihuolto. Laitoshuoltajien työpanos on ratkaiseva epidemian pysäyttämiselle.

Mikä on työvaatteiden merkitys infektioiden torjunnassa?
Vaatteiden merkitystä infektioiden torjunnassa ei ole tutkittu tarpeeksi. Mutta sen voin sanoa, että levitämme vaatteiden mukana infektioita, jos pukeutuminen ei ole asianmukaista.

Käsihygienian takia suosimme lyhyitä hihoja. Leikkaussalissa ilman pitää olla mahdollisimman puhdasta, joten materiaalien pölyttömyydellä on merkitystä.

Myös potilasvaatteita pitäisi uudistaa, sillä mukavat potilasvaatteet ovat olennainen osa hyvää sairaalakokemusta. Potilaan tulisi kokea sairaalassa vaatteensa turvallisiksi ja miellyttäviksi.

Infektiosairauksien erikoislääkäri HUS, dosentti Veli-Jukka Anttila

Jokainen infektioiden torjunnan laiminlyömisestä aiheutunut keuhkokuume, virtsatietulehdus, verenmyrkytys tai ripuli on turha.

Lue seuraavaksi

Me Mehiläisessä valitsimme Medantan vaatetoimittajaksemme
Elegantteja hoitajia ja tyylikkäitä tohtoreita

Jätä kommentti

Tämä sivu on suojattu reCATPCHA-tunnistuksella ja Googlen tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja sovelletaan.