Yritysasiakkaiden ehdot

LASKUTUSASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

 -> kuluttaja-asiakkaiden sopimusehdot ovat erikseen

 1. Yleistä

Tervetuloa MEDANTA-verkkokauppaan! Näitä MEDANTA-verkkokaupan (”Verkkokauppa”) sopimusehtoja (jäljempänä ”Ehdot”) sovelletaan verkkosivujen www.medanta.fi välityksellä ostettavien tuotteiden kauppaan Medanta Oy:n (”Medanta”) ja yritysasiakkaan (jäljempänä ”Tilaaja”) välillä. Ehdot eivät koske medantapro.fi tilausjärjestelmästä tehtyjä tilauksia.

Verkkokauppa-alustassa esillä olevat sopimusehdot koskevat kuluttaja-asiakkaita, mutta tilauksen yhteydessä hyväksyttävät laskutusasiakkuuden sopimusehdot ovat nämä laskutusasiakkuuden avaamisen yhteydessä yrityksen yhteyshenkilölle toimitettavat erilliset LASKUTUSASIAKKUUDEN SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE. Tilaaja siis hyväksyy nämä ehdot verkkokaupassa tehtävien tilausten yhteydessä.

 1. Palveluntarjoaja, asioinnin kieli ja asiakastuki

Medanta Oy, Hämeentie 155, 00560 Helsinki

Y-tunnus: 2206754-8

Puh:       020 7280 010

s-posti: info@medanta.fi

Verkkokaupassa asiointi ja asiakaspalvelu tapahtuvat suomen kielellä. Asiakastuen puhelinnumero on maksullinen. Ajantasainen hinnasto löytyy osoitteesta www.medanta.fi

 1. Verkkokaupassa asiointi

Verkkokaupassa asiointi laskutusasiakkaana edellyttää laskutusasiakkuuden avaamista. Tätä varten tulee tilaajan toimittaa Medantalle seuraavat tiedot:

Tilaavan yrityksen tiedot

yrityksen nimi

yrityksen Y-tunnus

verkkolaskutunnus ja operaattori

Tilaavan yhteyshenkilön tiedot

yhteyshenkilön nimi

yhteyshenkilön sähköpostiosoite

yhteyshenkilön puhelinnumero

tuotteiden toimitusosoite

Tilaava yritys vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä Medantalle. Tietomuutoksesta voi ilmoittaa päivittämällä tiedot joko suoraan laskutusasiakkuuden tietoihin verkkopalvelussa tai sähköpostitse.

 1. Tuotteiden tilaaminen

Tuote tilataan valitsemalla Verkkokaupan valikoimasta tuote ja kappalemäärä. Tilaajan valitsemat tuotteet lisätään Tilaajan ostoskoriin, missä tuotteiden tilausmääriä voi vielä muuttaa ja mistä tuotteita voi poistaa ennen tilauksen vahvistamista. On mahdollista, että ostoskorissa näkyvä tuotteen saatavuus muuttuu ennen tilaustapahtuman loppuun viemistä. Medanta varaa oikeuden rajoittaa tarjoustuotteiden asiakaskohtaista ostomäärää.

Tilaajaa sitova tilaus syntyy, kun Tilaaja lähettää tilauksensa Verkkokaupassa (katso kuitenkin kohta ”Tuotteiden tarkistaminen, reklamaatiot ja virhevastuu”). Tilaajaa kehotetaan tarkistamaan tilauksensa sisältö huolellisesti ennen tilauksen vahvistamista, sopimusehtojen hyväksymistä sekä maksamista. Tilaaja ymmärtää ja hyväksyy, että tilaukseen liittyy maksuvelvollisuus.

Medanta lähettää Tilaajalle tilausvahvistuksen Tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.  Tilauksia on mahdollisuus tarkastella myös verkkokauppa-alustalla. Tilaajan velvollisuutena on tarkistaa, että tilausvahvistus vastaa sisällöltään Tilaajan tilausta.

Medantalla on oikeus olla hyväksymättä tilausta. Medanta saattaa olla hyväksymättä tilausta esimerkiksi sen vuoksi, ettei tuotetta tai sitä korvaavaa tuotetta ole enää saatavilla.

 1. Hinnat

Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai erikseen ilmoitetun ajan. Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan, tilausvahvistuksesta ilmenevän hinnan perusteella. Jos Verkkokauppaan on tullut virheellinen hinta, ei hinta sido Medantaa, mikäli Tilaaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää hinnan olevan virheellinen.

Tilaaja on vastuussa siitä, että mahdolliset alennuksiin oikeuttavat alennuskoodit tulevat tilaukselle asianmukaisesti.

Verkkokauppatuotteiden hinnat sisältävät arvolisäveron. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimitus- ja käsittelykuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen sekä välittömästi tilauksen yhteydessä että tilauksesta Tilaajalle lähetettävässä tilausvahvistuksessa.

Toimituskulut riippuvat Tilaajan toimitustavan valinnasta ja ovat valittavissa toimitustavan valinnan yhteydessä ennen maksamista. Mikäli koko tilausta ei saada toimitettua yhdellä kerralla joidenkin tuotteiden saatavuusajan vuoksi, toimittaa Medanta tuotteet useassa erässä eikä peri jälkitoimituksista toimitusmaksua.

 1. Laskutus

Tilaajalle toimitetaan lasku ennalta sovitulla tavalla. Tilaaja vastaa laskutustietojen oikeellisuudesta katso kohta toimitus ja laskutustietojen oikaisu. Tiedot näkyvät Tilaajan asiakastilillä ja Tilaajalle toimitettavassa tilausvahvistuksessa.

 1. Tuotteiden saatavuus

Medanta pyrkii siihen, että saatavilla olevista tuotteista olisi Verkkokaupassa ajantasaiset ja oikeat tiedot, mutta ei kuitenkaan voi taata tietojen virheettömyyttä, eikä myytävien tuotteiden saatavuutta tai riittävyyttä. Tiettyjä tuotteita valmistetaan vain rajallinen määrä tai tuote saattaa muutoin olla tilapäisesti loppuunmyyty.

Mikäli tilauksen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että tilattu tuote on loppunut tilapäisesti tai pysyvästi, Medanta ilmoittaa tästä Tilaajalle viivytyksettä Tilaajan ilmoittamia yhteystietoja käyttäen.

 1. Tuotteiden toimitus

Medanta toimittaa tuotteita Manner-Suomessa oleviin toimitusosoitteisiin. Tilaaja on vastuussa toimitustietojen oikeellisuudesta.

Tuotteiden toimitusaika riippuu tuotteen saatavuudesta. Tilauksen normaali toimitusaika on yleensä 2-7 arkipäivää. Medantan pyrkimyksenä on toimittaa tilatut tuotteet mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

 1. Toimituksen viivästyminen

Jos tuotteiden toimittaminen viivästyy arvioidusta ajankohdasta, Medanta pyrkii ilmoittamaan viivästyksestä Tilaajalle käyttäen Tilaajan ilmoittamia yhteystietoja ja antamaan Tilaajalle uuden arvion tuotteen toimitusajankohdasta.

Medanta ei vastaa  toimituksen viivästyksestä, jos toimitus viivästyy tai tilausta ei voida lainkaan toimittaa Tilaajasta johtuvasta syystä (esim. Tilaaja on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot tai Tilaaja ei ole ilmoittanut yhteystietojensa muuttumisesta).

 1. Tuotteiden tarkastaminen, reklamaatiot ja virhevastuu

Kun Tilaaja on vastaanottanut toimituksen, Tilaajan tulee viipymättä tarkistaa, että toimitetut tuotteet ovat ehjiä ja muutoin virheettömiä. Tilaajan tulee myös varmistaa, että toimitus sisältää kaikki tilatut tuotteet.

Jos Tilaaja havaitsee toimituksen tai tuotteen olevan virheellinen, Tilaajan tulee viivytyksettä ja viimeistään 7 vuorokauden kuluessa ilmoittaa virheestä kirjallisesti Medantan asiakaspalveluun (info@medanta.fi).  Medanta antaa Tilaajalle toimintaohjeet virheellisen toimituksen tai tuotteen palauttamista varten.

Medanta pyrkii verkkokaupassa kaikin kohtuullisin keinoin esittämään tuotteiden ominaisuudet tarkasti, materiaalitiedot ja käytetyt värit mukaan lukien. Tilaajan näkemä värisävy riippuu Tilaajan käyttämästä päätelaitteesta, eikä Medanta voi taata, että Tilaajan päätelaite näyttää kyseiset värit samanlaisina kuin autenttinen tuote. Tuotteessa ei katsota olevan virhe, mikäli tuotteessa on vähäinen sävyero siihen verrattuna, miten väri on näkynyt Tilaajan päätelaitteella.

Mikäli toimituksessa tai tuotteessa vahvistetaan olevan virhe, Medantalla on ensisijaisesti oikeus kohtuullisessa ajassa korjata virhe tai toimittaa tilalle virheetön tuote.

Medantan vastuu ei kata tuotteen vioittumista toimituksen jälkeen, tuotteen normaalia kulumista eikä tuotteen käyttöohjeiden ja hoito-ohjeiden vastaisesta käytöstä, huollosta tai muun kuin Medantan tekemien korjaustoimenpiteiden johdosta aiheutunutta vioittumista. Selvyyden vuoksi todetaan, että tuotteille ei anneta erillistä takuuta.

 1. Virheettömän tuotteen palauttaminen

Kun Tilaaja on vastaanottanut virheettömän tuotteen, hänen on pidettävä se muuttumattomana ja käyttämättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran.

Mikäli Tilaaja haluaa vaihtaa tilaamansa ja virheettömänä toimitetun tuotteen, käsitellään tämä uutena tilauksena.

Virheettömän tuotteen palauttaminen ei ole mahdollista mikäli tuotetta on Tilaajan pyynnöstä muokattu tai sitä ei hygieniasyistä voi palauttaa. Tällaisia tuotteita ovat verkkokaupassa myytävät alusvaatteet ja esimerkiksi Tilaajan pyynnöstä tuotteeseen tehdyt nimikoinnit sekä mittatilaukset.

Tilaajan tulee viivytyksettä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa ilmoittaa virheettömän tuotteen palauttamisesta kirjallisesti Medantan asiakaspalveluun (info@medanta.fi).  Ilmoituksesta on ilmettävä Tilaajan yhteystiedot sekä tilausnumero.

Palautettava tuote tulee toimittaa Medantalle viimeistään 14 vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Palautettavaan toimitukseen on liitettävä Tilaajan yhteystiedot sekä tilausnumero. Tilaaja vastaa palautuksen toimituskustannuksista sekä toimituksen saapumisesta Medantalle.

Medanta tarkistaa palautuneen tuotteen ja toimittaa virheettömänä palautuneesta tuotteesta Tilaajalle hyvityslaskun sitä toimintamallia käyttäen, jonka Tilaaja on laskutusasiakkuuden avaamisen yhteydessä Medantalle ilmoittanut.  Hyvityslasku toimitetaan viimeistään 14 vuorokauden kuluttua palautuneen tuotteen tarkistamisesta. Medanta perii hyvityslaskusta 20 euron toimistomaksun.

 1. Vahingonkorvaus, vastuunrajoitus ja ylivoimainen este

Medanta ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Medantan korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Virhevastuumme rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen.

Medanta ei vastaa sellaisesta tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Medantan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Tällaisessakin tilanteessa Medanta pyrkii palvelemaan Tilaajaa parhaalla mahdollisella tavalla.

 1. Verkkokaupan evästeet

Verkkokaupassa hyödynnetään evästeitä, joiden käyttöä on kuvattu tarkemmin Medantan Verkkopalvelun käyttöehdoissa.

 1. Ehtojen muuttaminen

Medanta pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Tilaajalle. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu. Verkkokaupan käyttämistä ilmoitushetken jälkeen pidetään vahvistuksena siitä, että Tilaaja hyväksyy Ehtoihin tehdyt muutokset. 

 1. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

 Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Selvyyden vuoksi todettakoon, että yritysasiakkaisiin (elinkeinonharjoittajat) ei sovelleta kuluttajasuojalakia tai muita vain kuluttaja-asiakkaisiin sovellettavia säädöksiä.